Kan någon hjälpa Anton Rosendahl

med identifiering av nedanstående foto.

Meddela Anton E:post.  anton.rosendahl@telia.com

eller föreningen,  genealogi@lyckselemail.se