Ny sida 1

”Trumfen”

 

                                                    Till Register artiklar


Ur Lycksele Kyrkby del 2 av

Gunnar Lindgren

 

                                                    Foto från Västerbottens Museum.

 

En av Lyckseles stora personligheter, Edvard Bäcklund, " Trumfen "kallad. Om honom har det skrivits dikter och en av Lyckseles fritidsgårdar bär hans smeknamn.

 

                     

På Järnvägsgatan 12 bodde den mångomtalade Edvard Bäcklund, f 1875  28/8, ”Trumfen” kallad, tillsammans med sin mor Sofia Agatha. Enligt traditionen var han son till en handelsman Bäcklund från Umeå. Trumfen arbetade på vintrarna i skogen som brosslare åt Nordmark, Bäcklund var stark och medlem i atletklubben Concordia. Under somrarna sysslade han mycket med yrkesfiske, en gång när jag var 15 år träffade jag honom några kilometer nedanför Hällforsen, där jag skulle ro ut not åt min far Albert Lindgren. Då dök Bäcklund upp i buskarna och talade om, att han redan lagt ut nät i varpområdet. Vi kunde då inte kasta noten i vattnet vid de varpen, ”Gubbvarpa” kallade.

 

Berättelserna om Trumfen är många, och jag skall här föredra en enda:

 

Han kom vid ett tillfälle fram till överfarts-

stället vid Lycksträsket och ropade efter båt. ”Tegel-Persson” på norra sidan brukade komma med båt mot några öre i ersättning. Men när han rott över halva sjön såg han att det var Trumfen och ropade: ”jaså, är de du, Trumf, nä du få gå sjön runt!”  Han vände med båten, han gillade inte fiskekonkurrenten Bäcklund, som troligen var på väg till Sikträsket.

 

Bäcklunds hus i Hamn köptes av Rune Jonsson, som troligen här företog en ombyggnad. Senare uppges Axel Gellgren haft sin bostad någon tid i detta hus. (?).

 

Gunnar Lindgren

 

Tilläggas kan att Trumfens mor Sofia Agata Johansdotter var piga i Lycksele Kyrkobyn när Edvard föddes och fadern anges som okänd i dopboken. Sofia Agatha var född 1838-01-24 i Vindelgransele, dotter till Johan Johansson 1801-1844 och hans hustru Eva Agatha Ersdotter 1805-1850. Hon upptas sedermera som sömmerska i Lycksele stad. Eva Agatha gifte sig aldrig och fick inga fler barn. Hon dog 1930 och var då drygt 92 år gammal.

 

Edvard bildade aldrig heller någon familj, han dog 1947-04-28 och var då 71 år gammal.

 

 

Anneli Alenius

 

                                Åter artikelförteckning

 

                                Till Toppen