Skulptur visar vägen till Framtiden

 

                                            

Skulptur visar vägen till Framtiden


 


Foto: Carl-Bertil Essebro

   

På den gamla bropelaren i Umeälven, invid den nya landsvägsbron i Lycksele  invigdes den 17 november en skulptur föreställande en av de första nybyggarna som kom hit till Lyckselebygden, en nybyggarfamilj, man, hustru och en hund. Statyn är tillverkad i Kina, efter träskulpturen ’Nybyggarna’ som framlidne konstnären Bengt Fransson från Lycksele snidat i trä under sin verksamma tid.

Unga Företagare i Lycksele  har bekostat statyn, medan Lycksele kommun har bekostat fundamentet samt uppmonteringen av skapelsen.

 

Statyn är tänkt skall hedra de första nybyggarna, samt skall visa vägen för kommande generationer. Under invigningen av statyn fick Kultur- och Fritids nämndens ordförande Marika Lindgren ta emot statyn som gåva till Lycksele Kommunen från de Unga företagarna.

 

Efter högtidstalet fick publiken lyssna till ett ljudspel av Sven-Erik Nordström, där han föreställt sig  att detta nybyggarpar skulle kunna vara Mårten Mårtensson och han hustru Maria Mattsdotter som år 1732 sedan 2 år tillbaka var nybyggare i Kattisavan. På väg till släkten i Knaften för att hämta en ko träffar de på en främmade man hos prästen på ’öhn’ som skulle vara Carl von Linné under hans resa i Västerbotten.

 

Efter ljudspelet hölls en välbesökt föreläsning av Universitetslektor Nils Arell, Umeå, om ”Kolonisationen av Lappmarken”.

 

Nils Arell berättade om samerna, att det var de som egentligen var de första som bott i Lappmarken, och det i tusentals år före nybyggarna kom. De första nybyggarna som kom till dessa trakter anses vara finnen Johan Philipsson

Hilduninen, morfar till ovannämnde Mårten Mårtensson, som omkring 1678 kom till Örträsk.

 

Första försöket att kolonisera lappmaken skedde under tidigt 1600-tal. Det var den svenske kungen och kyrkan som ville frälsa lapparna i sin strategi för att säkerställa att eventuella naturrikedomar i området förblev svenska. Detta försök blev dock ett misslyckande. Lycksele Lappmark bildades och första kyrkan byggdes 1607, men man hade svårt att få en präst att stanna kvar i ’obygden’.

 

1673 kom det första Lappmarksplakatet där kungen försökte locka folk till Lappmarken genom att erbjuda skattefrihet till alla som flyttade till lappmarken. Dessutom slapp de unga männen att skrivas in som knektar i armén.

Omkring 1678 kom Hilduinen med sina barn till Örträsk.

 

1696 kom det andra Lappmarksplakatet. Detta plakat var lika utformat som det första förutom att det blev förbjudet att bränna skog för att ta upp odlingar. Svedjebränningsförbudet torde rikta sig mot Örträskborna  Svedjebränning var en finsk tradition som inte passade så bra här uppe eftersom det förstörde renbetet.

 

Först i mitten på 1700-talet började den egentliga kolonisationen av Lappmarken komma igång. Då fanns 17 nybyggare i Lycksele Lappmark  som på allvar började odla upp landskapet. Befolkningen började öka i snabb takt i och med att barnafödandet kom igång. Men fortfarande fanns här mer samer än nybyggare.

 

Nybggarbefolkningen fortsatte att öka och hade sin kulmen på 1950-talet. I dag har befolkningsnivån sjunkit till ungefär samma nivå som den var vid sekelskiftet för hundra år sedan och tyvärr verkar trenden fortsätta, att befolkningen sakta men säkert fortsätter att minska.              

                      

Bengt Nilsson och Anneli Alenius

                                 Åter artikelförteckning

 

                                 Till Toppen